Üyelik Girişi
BEZİRGAN KÖYÜ VE DERNEĞİMİZ
Site Haritası
TUANA EMLAK

Bezirgan köyü tarihi ve ilkler

BEZİRGÂN KÖYÜ SOSYAL VE KÜLTÜREL YAPI

 

A-GENEL TARİHÇE

BEZİRGÂN KÖYÜ TARİHİ

Aslanapa ilçesinin güney batısında yer alır. Aslanapa ilçesine uzaklığı 9km.dir. Köy nüfusu 500 civarındadır. Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlar. Geniş arazi yapısına sahiptir. Tarımda genel olarak arpa, buğday, nohut, mercimek, yulaf, haşhaş tarımı yapılır.

Kuruluş tarihi hakkında kesin bilgi yoktur Köyde bulunan antik taşlardan köyün yerleşim olarak eskilere dayandığı anlaşılmaktadır.

            M.Çetin Varlık tarafından Kütahya hakkında yapılan araştırmalarda XVI. Y.Y. Kütahya Sancağında Gireği Nahiyesinin bir köyü olarak belirtilmektedir.

 

===================================================================

1-KÖYÜMÜZDE YAŞAMIŞ ESKİ UYGARLIKLAR

Bezirgan köyünde bulunan ve  Kütahya Arkeoloji Müzesinde yer alan olan mezar taşı  bu köyün M.S. II YY.  Roma Dönemine ait  eski bir yerleşim yeri olduğunu göstermektedir

===================================================================

 

2-KÖYÜMÜZÜN OLUŞUMU

 

Köyün oluşumu hakkında çeşitli rivayetler vardır.Yaygın olan görüşe göre iki veya üç akrabanın gelip buraya yerleşmesiyle köyün kurulduğu söylenir.

 

KAYNAK: YUSUF HALAÇOĞLU, ANADOLU’DA AŞİRETLER, CEMAATLER, OYMAKLAR 1453-1650, CİLT I,

 TÜRK TARİH KURUMU YAYINLARI, ANKARA 2009.s. 296

Cemaat Adı

Tâife

Grup

Boy

S.

H.

M.

Yurdu

Sancak-Nahiye

Kaynak

Bazirganlu Cemaati

Ak Keçilü Yörükleri

Ak Keçilü Cemaati

Yazır

T

176

7

-

Kütahya Sancağı

TKA, TD, nr.47, s. 402b, sene Zilkade 978 (Nisan Mayıs 1571)

s. 348.

Cemaat Adı

Tâife

Grup

Boy

S.

H.

M.

Yurdu

Sancak-Nahiye

Kaynak

Bezirganlu yörükleri Cemaati

Eldelik Ellici yörükleri

-

İğdir

T

2

1

Emet

Kütahya Sancağı Emet Kazası

TKA, TD, nr.125, vr.109a, sene 983 (1575-76)

Bezirganlu Cemaati

Eldelik Ellici yörükleri

-

İğdir

T

1

1

Simav

Kütahya Sancağı Emet Kazası

TKA, TD, nr.125, vr.86a, sene 983 (1575-76)

Bezirganlu yörükleri Cemaati

Ak Keçilü Yörükleri

Ak Keçilü Cemaati

İğdir

T

61

20

-

Kütahya Sancağı

BOA, TD, nr.438, s.23, sene 935 (1528-29)

 

Arif KOLAY’ın bildirdiği Yukarıda ki belgeye göre Bezirganlu Yörüklerinden olan geçmiş insanlarımız iki gruba ayrıldığı, bir grubunun Bezirgân Köyüne, diğer kolun Emet, Simav taraflarına yerleştiği söylenmektedir.

==================================================================

 

3-KÖYÜMÜZÜN ESKİ ADI VE ANLAMI

 

Develioğlu sözlüğüne göre anlamı: kökeni Farsçadır.

 bâzergân(f.b.i.) 1. bezirgan, tacir. 2. ağa makamında Yahudilere verilen bir ad.

 

Ekşi sözlük: Bezirgân: Ticaretle uğraşan ama tek amacı kar etmek olan kimselere verilen ad...

Vikisözlük:[1] (eskimiş) Tüccar.

[2] Alışverişte çok kâr amacı güden kimse.

[3] (mecaz) Mesleğini sadece kazanç için kullanan kimse.

 

===================================================================

4-KÖYDEKİ İLKLER

Köyde ilk kamyonu Yaşar Beyhan, Ali Kaymaz, Sait Avşar, Aliriza Bayar almıştır.

Köyde liseyi ilk bitirenler Süleyman Dönmez.Naci Çetin

Köyde ilk olarak orta okulu bitirenler Tayip Özger, Hüseyin Artık, Halil Kaymaz

Köyde ilk üniversiteyi bitiren Süleyman Dönmez

Köyde ilk Gazeteci Naci ÇETİN

Köyde ilk öğretmen  Ahmet Özkul

Köyde ilk polis Hüseyin Kaya

Köyde ilk astsubay ?

Köyde ilk uzman çavuş  Mehmet ATA

İlk Emniyet Amiri Süleyman Bayer

İlk hakim Ramazan Kırtay

İlk Doktor Fatih Çetin

İlk Ebe Cennet Umutlu

İlk Müdür Kamuda Mustafa Çetin

İlk özel Sektörde Müdür Ayhan Eser

Köyde ilk Traktörü alan Hasan Hüseyin Ata

Köyde en uzun yaşayan kişi Halime Çetin

Köyde yaşayan en yaşlı insan Mustafa Türk, Umahan Kalhan

Köyde ilk tır alan Nurettin BAYDAR

Köye ilk Bisiklet getiren Nuri AVŞAR, Murat ORHAN

İLK bakkal  Murat Yaman

İlk Almanya ya giden Hasan Koca

İlk Katır alan Murat Dalkılıç

İlk selektörü olan Murat Dalkılıç,

İlk terzi Murat Dalkılıç

İlk nalbant Abdullah Orhan

İlk demirci Musa Orhan

İlk minübüsü alan Nuri Avşar

İlk motor sikleti alan Bekir Aslan

Köye ilk televizyonu getiren Sait Afşar

Köyde ilk kupa kazan köyü takımı yılı 1981-82

İlk mühendis Ayhan Orhan

İlk Gardiyan İsmail Bayındır

İlk emekli kişi Kezban Bayındır

 

===================================================================

 

 5-COĞRAFİ YAPI

            Arazi yapısı engebeli ve kıraçtır. Güney batısında bir dağ yükselir. Dağda  çam, meşe, piynar ağaçları yer alır. Ova arazilerinde genelde dinlenme, gölgelenme amaçlı çam, ahlat, erik ağaçları dikilir.

=================================================================

6-YÜZÖLÇÜMÜ,  ENLEM BOYLAM

Yüzölçümü on bin  dekar civarındadır.

 

39° 9' 20.88" N (Kuzey)  29° 48' 57.60" E (Doğu)

 

==================================================================

 7-BİTKİ ÖRTÜSÜ

Ekim yapılmayan alanlarda küçük maki ve çalılıktır.

=================================================================

8-İKLİM

Yazlar kurak ve sıcak, kışlar soğuk ve sert geçer.

================================================================

9-ULAŞIM

Ulaşım karayolu ile Aslanapa ilçesine 9, Kütahya’ya 50 km.dir.

==================================================================

10-ENÇOK YETİŞEN SEBZE VE MEYVELER

Köyde sulama için yeterli kaynak olmadığından sebze ve meyve yetiştirilmemektedir.

===================================================================

 11-KOMŞU KÖYLER

Doğusunda Çalköy ve Yağcılar, güneyinde Çamırdık, Kuzeyinde Terziler, Ballıbaba  ve Aslanapa ile komşuluk ilişkileri vardır.

===================================================================

12-ÇEŞMELER

1-Kuru çeşme

2-Uşakların çeşmesi

3-Hafızın çeşmesi

4-Alan çeşme

5-Çöğürler çeşmesi

6-Çöğürler yanındaki kuru çeşme

7-çokrak

8- çamaşırlık

9-Kırlının çeşme

10-Siyek Çeşmesi

11-Uluk Çeşmesi

12-Ayazın Çeşmesi

13-Ramazanın(musaçavuşların Ramazan) Çeşmesi

 

===============================================================

 

13-MEZARLIKLAR

Köyde üç adet mezarlık mevcuttur. İki tanesi terziler yolunun sağında(büyük) ve solunda(küçük) yer alır. Bir diğer mezarlık köyün yukarı bölgesinde ve Çamırdık köyü yolu sol tarafında yer alır. Bunların haricinde sadece bir kabirli köy çıkışındaki Süleyman Dede tekkesi, yine Bezirgan köyü ile Çamırdık köyü arasında ki dağlık alanda Türkmen mezarı denilen iki farklı mezar yer alır.

===================================================================

14-NÜFUS&GÖÇ

 800’e kadar ulaşan köy nüfusu Kütahya, Aydın, Bilecik, Uşak,Antalya illerine, yanı sıra Aslanapa’ya  göçlerle ve memuriyetler nedeniyle 500 civarında seyretmektedir. Bugün yaklaşık 300 civarında Kütahya da, 50 civarında Bilecikte, 150 civarında memuriyet ve çeşitli iş nedeniyle farklı illerde yerleşik haldedir.Bunun yarısıra 1970 depreminde Almanya’ya gidip dönmeyen halen çalışanlar mevcuttur.

================================================================

15-GEÇİM KAYNAĞI

 Geçim kaynağımız tarım ve hayvancılıktır.

Arazi 10000 dekar

Büyük baş 100 baş üzerinde büyük baş hayvan vardır.

Küçük baş 500-600

 

==============================================================

16-GELENEKLERİMİZ

a-ASKER UĞURLAMA

Asker uğurlama yapılacağı zaman Köy Muhtarlığı önünde bulunan Süleyman Dede tekkesi yanında belirlenen günde toplanır. Köy imamları tarafından dualar okunur.Duadan sonra askere gidecekler bulunanların ellerini öperek helalliklerini alırlar.

 

=============================================================

 

17-YÖRESEL YEMEKLERİMİZ

Yöresel yemeklerimiz özellikle bir hayli zengindir.Tepside yapılan HÖŞMERİM,

bayat köy ekmeği içi ile yapılan tepside YUFKA BÖREĞİ,

hamur ve mercimekle yapılan KULAK AŞI,

hamur, süt ve tereyağı ile yapılan ŞIKIDIK AŞI,

küçük hamur ve yoğurtla yapılan TUTMAÇ aşı,

hamur, bulgur ile yapılan yoğurtlu yapılan SIKICIK  AŞI.

 

18-EL SANATLARI

Yöremize uygun zili denilen kilim dokuması yapılır.

İğne oyaları, yazma ve mendil kenarları, yastık kılıfı işlemeleri mevcuttur.

=================================================================

19-ŞİİRLER VE MANİLER

 Şiir konusunda Koca  Bekir’in yazmış olduğu çeşitli yayınlanmamış şiirler mevcuttur.

=================================================================

20-FIKRALAR

Köyümüze has komik fıkralar çoktur. Sürekli anlatılarak hoş vakitler geçirilir.

==================================================================

21-GİYİM KUŞAM

Köy genelde modern giyim kuşama uyar. Ancak düğünlerde bayanlar yünlü, simli, telli, ağır esbap olarak giysileri giyerler.

===================================================================

22-SÜLALE İSİMLERİ

 

4 Rebiulevvel 1262 (13 Mart 1845) tarihli Temettuat Defterine göre

Bezirgan Köyündeki Hane Reislerinin İsimleridir.

 

Hüdavendigar Eyaletinin Havi Kazalarından Liva-i Kütahya Kaimmakamlığı Dâhilinde Kâin Gireği Nahiyesine Tabi Bâzergân Karyesinde Mukîm Ahalinin Emlak, Arazi, Haynanât ve Temettuâtı

1.      KARAGÖZOĞLU MOLLA MUSA

2.      KARAGÖZOĞLU ALİ

3.      KARAGÖZOĞLU MEHMED

4.      EMİROĞLU MEHMED

5.      EMİROĞLU HALİL

6.      HATİPOĞLU MOLLA HALİL

7.      TORTOROĞLU MEHMED

8.      EMİROĞLU İBRAHİM

9.      EMİROĞLU ŞERİF

10.  KÖSEOĞLU YUSUF

11.  HATİPOĞLU MURAD

12.  HATİPOĞLU VELİ

13.  HATİPOĞLU HÜSEYİN

14.  HATİPOĞLU ABDÜLHAK

15.  İSAOĞLU MUSTAFA

16.  KEMALOĞLU MUHARREM

17.  KEMALOĞLU HALİL

18.  KEMALOĞLU KEMAL

19.  EKŞİOĞLU MUSA

20.  EKŞİOĞLU HÜSEYİN

21.  EKŞİOĞLU HALİL

22.  MUSAOĞLU MUSA

23.  SARSOĞLU İSMAİL

24.  HATİPOĞLU ÖMER

25.  HATİPOĞLU ABDÜLKADİR

26.  İSMAİLBEYOĞLU HASAN

27.  İSMAİLBEYOĞLU ALİ

28.  EMİROĞLU ÖMER

29.  EMİROĞLU HALİL

30.  KÖSEOĞLU HALİL

31.  KÖSEOĞLU LOKMAN

32.  MEMİŞOĞLU KABA HASAN

33.  KEL AHMETOĞLU MOLLA ALİ

34.  BALCIOĞLU SÜLEYMAN

35.  SİNANOĞLU HASAN

36.  SOLAKOĞLU ABDİL

37.  KARAALİOĞLU SÜLEYMAN

38.  KEMALOĞLU HÜSEYİN

39.  EMİROĞLU HALİL

40.  ABDİLOĞLU MEHMED

41.  YAĞCIOĞLU MEHMED

42.  İMİRZAOĞLU SÜLEYMAN

43.  KARAMUSTAFAOĞLU SÜLEYMAN

44.  EKŞİOĞLU AHMED

 

Hazırlayan: Arif KOLAY

 

===================================================================

23-OKUL

1970 yılında ki depremden yıkılan eski köy okulunun yerine depremden sonra yapılan iki sınıflı prefabrik okul binası yapılmıştır.

===================================================================

24-CAMİ

Bir adet cami mevcuttur. Köyün iç mekanında yer alan iki katlı iç mekanına sahip kubbeli ve minareli, içi  süslemelerle bezenmiş ve yazıların mevcut olduğu güzel görünümlü, bahçeli ve şadırvanlı köy yolunun kenarında bir köy camisi mevcuttur.

 

==================================================================

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam21
Toplam Ziyaret277901
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar13.375213.4288
Euro15.140015.2007
Saat
Takvim
Hava Durumu
İL İL TÜRKİYE
GAZETELER
BU ALANA REKLAM VEREBİLİRSİNİZ

SİTEMİZDE AYLIK REKLAM ÜCRETİ 10TL.YILLIK 100TL'DİR. REKLAM VERMEK İÇİN LÜTFEN BİZİMLE İRTİBATA GEÇİNİZ.